ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ- ΕΣΠΑ

Website for boutique
Tools: Woocommerce, WMPL, Simpler, NBG Payment Gateway, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0

Tools: WordPress, Polylang, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0

Tools: WordPress, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Tools: Woocommerce, WMPL, Stripe Payment Gateway, Global Weight Based Shipping
Tools: Woocommerce, Piraeus bank Gateway, Pay in Store
Tools: Woocommerce, Pay in Store

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Woocommerce updates, customizing functionality, Skroutz xml

Woocommerce updates, customizing functionality, eShop setup

Woocommerce updates, customizing functionality, Skroutz xml, Wholesale

Website setup, wordpress – Theme updates

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Nomination : Website & Web Design Awards A’ Design Award & Competition 2019 – 2020