Οδηγίες διαχείρισης eShop

Δημιουργία σελίδας

Οδηγίες για την δημιουργία σελίδας στο WordPress, όπως και δημιουργία άρθρου

Κατηγορίες, Ιδιότητες

Οδηγίες για την δημιουργία κατηγορίας & ιδιότητες Woocommerce

Απλό προιόν

Οδηγίες για την τοποθέτηση απλού προιόντος στο Woocommerce