Δείγμα στόχων κοινωνικών δικτύων για το 2019, κατασκευή ιστοσελίδας θεσσσαλονίκη
SOCIAL MEDIA: ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 2019

Tα κοινωνικά δίκτυα, έχουν ίσως το μεγαλύτερο μερίδιο σαν μέσο της προβολής της επιχείρησης. Πρόκειται για έναν μαραθώνιο και όχι κάτι σαν spint και με μακροχρόνια απόδοση.